Rapporten


 #   Rapportnaam   Beschrijving 
1. Families: huwelijken Favoriete huwelijksdatums, gesorteerd op datum met het aantal huwelijken. 
2. Personen: aliassen Andere namen waaronder personen ook bekend zijn. 
3. Personen: geboren voor 1500 Lijst van personen geboren voor 1500 gesorteerd op de geboortedatum.  
4. Media statistieken Aantallen en soorten media. 
5. Families: echtparen Families, gezinnen of stellen met dezelfde familienaam. Inclusief personen zonder achternaam maar met patroniem. 
6. Personen: titels Titels met de bijbehorende personen gesorteerd op titel. 
7. Personen: beroepen beroepen en personen gesorteerd op beroep, tussen haakjes het jaar van voorkomen. 
8. Personen: schippers Schippers, gesorteerd op de omschrijving van het beroep. 
9. Personen: soldaten Soldaten en militairen, gesorteerd op de omschrijving van het beroep. 
10. Personen: landbouwers Mensen die landbouwer of boer waren. Gesorteerd op de namen van de boeren/landbouwers