Van den Heuvel

Geschiedenis van de familie Van den Heuvel en aanverwanten wereldwijd.

Jan van den Heuvel

Mijn grootvader

Welkom bij Van den Heuvel!


De naam Van den Heuvel


Er zijn verschillende meningen over het ontstaan van de naam Van den Heuvel.

1. Er is in het plaatsje Wijngaarden een boerderij met de naam den HEUVEL, hij zou het eigendom geweest zijn van Hendrik Cornelisse van den Heuvel en deze familie zou daarna de naam Van den Heuvel aangenomen hebben. Een bewijs dat de boerderij inderdaad van Hendrik Cornelisse is geweest is tot op heden nog niet gevonden.

2. Petrus Cornelisze van den Heuvel en Margaretha Aerts. Zij gaan in Hoogland wonen op boerderij De Koekoek, ook wel De Heuvel genaamd. Peter heeft deze boerderij gekocht op 23 juli 1719 van de Erven Wouter Reijers (not. Saab te Amersfoort).

3. Adresnaam van een voorvader die bij een 'heuvel' woonde en zodoende tot familienaam is geworden. Van een heuvel moet je je niet al te veel voorstellen, ze zijn soms zo hoog dat je er over kunt struikelen (Achterhoeks: er lelijk mee aan 't heuveln komt; vgl mnd höveln 'schaven', dus 'oneffenheden wegwerken').

4. Adresnaam met toevoeging. Heuvel Rijnders, van den: Als in een bepaalde buurt meerdere personen met 'van den Heuvel' werden aangeduid, dan was een nadere aanduiding noodzakelijk om vergissing te voorkomen. Vgl. Wicher Schreurs - van de meerdere Wicher's bedoelen we de zoon van de kleermaker (= schreur). In het onderhavige geval trouwde vader Rijnders met moeder 'van den Heuvel'. Gezien de volgorde in de naam is vader Rijnders ingetrouwd. De vadersnaam Rijnders, met een sterke genitiefs betekent 'van Rijnder'.

5. Wat ook kon gebeuren is dat bij een huwelijk de naam van beide echtelieden werd gebruikt, waarbij een achterliggende de reden kon zijn om de naam tegen uitsterven te behoeden (bijvoorbeeld: De Geus van den Heuvel , Boele van den Heuvel en Van Linden van den Heuvel, waarbij De Geus, Boele en Van Linden de moedersnamen zijn).

Het blijkt dus dat op een aantal plaatsen in Nederland (vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland) de naam Van den Heuvel rond de 16e eeuw soms spontaan ontstaan is.

Cornelis van den Heuvel

De broer van mijn grootvader

Spreuk van de dag


Laatste import


23 04 2017 - 01 van den Heuvel, genealogie - 66,259 personen.
04 02 2017 - 02 van den Heuvel, kwartierstaat - 7,280 personen.
22 11 2015 - 99 test - 57 personen.
04 02 2015 - 19 Weeda - 144 personen.
08 10 2010 - 05 Klop Hardinxveld - 7,391 personen.
12 11 2009 - 04 Klop Gronau - 91 personen.
12 11 2009 - 03 Klop Aalst - 1,236 personen.
01 01 2007 - 18 Census - 410 personen.

Facebook